Juhendid, skeemid ja operatiivkaardid

Õigesti tegutsemise eelduseks on hea plaan, liikumisteede ja asukohtade visualiseerimiseks sobivad hästi suured ja värvilised skeemid ning koostöö hõlbustamiseks piisab uuendatud operatiivkaardist.  Meie koostatud juhendid on eesmärgipärased, skeemid näevad väga head välja ja on lihtsasti loetavad. Oskame skeeme koostada ka ehitusplatsidele.

Koostamine järgnevaid ohutusjuhendeid:

🗸 Objekti tuleohutuskorraldus
🗸 Tulekahju korral tegutsemise plaan
🗸 Juhend evakuatsioonijuhile
🗸 Juhend evakuatsiooni korraldavale isikule
🗸 Muud juhendid

Koostame järgnevaid ohutusskeem ja -jooniseid:

🗸 Evakuatsiooniskeem (korruse või evakuatsiooniala kohta)
🗸 Individuaalne evakuatsiooniskeem seinale
🗸 Infopunkti evakuatsiooniplaan
🗸 Põlevmaterjali ladustamise plaan
🗸 Territooriumi skeem
🗸 Ehitusplatsi skeem

Koostame järgnevalt operatiivkaarti:

🗸 Operatiivkaardi koostamine uuele või olemasolevale ehitisele
🗸 Operatiivkaardi uuendamine

Broneeri aeg:

Calendar is loading...
- Saadaval
04
- Broneeritud
04
- Broneerimisel

Küsi pakkumist