Privaatsuspoliitika

DONEST OÜ privaatsuspoliitika

1. Isikuandmete töötlemine

DONEST OÜ veebipoe aadressiga https://www.donest.ee/pood/ isikuandmete vastutav töötleja on DONEST OÜ asukohaga Nelgi 30a,-47, Tallinn, tel +372 56 488 598 ja e-kiri info@donest.ee.

2. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

3. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

4. Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

5. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Maksete teostamiseks edastatakse konto nr, nimi, ostusumma Maksekeskus AS-ile. 

6. Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Eesti serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

7. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.

Kliendikontota ostusooritanud klient saab isikuandmetega tutvuda klinditoe vahendusel.

Kliendikontoga klient saab isikuandmetega tutvuda logides oma konto andmetega Veebipoodi sisse.

8. Nõusoleku tagasivõtmine

Isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, ning kliendil on õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

9. Säilitamine

Veebipoes sooritatakse ost ilma kliendikontota ja kliendikontoga. Ostuajalugu säilitame kolm aastat koos kliendiandmetega. Kliendil on igal ajal õigus keelata Veebipoel oma isikuandmete kogumine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. 

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

10. Kustutamine

Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete ja kliendikonto kustutamist Veebipoe keskkonnast.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.

Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

11. Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

12. Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks üksnes kliendi soovil. Kui klient enam ei soovi otseturundusteateid saada tuleb klienditoele sellest teada anda. Samuti on võimalik kliendil ise lõpetada otseturundusteadete saamine logides sisse oma kliendikontole Veebipoes või e-kirjas sisalduva lingi kaudu.

13. Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@donest.ee).

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

15. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust Veebipoe e-posti aadressil (info@donest.ee).